2/19/20

Từ điển hình ảnh Tiếng Đức cho người mới bắt đầu

Bildwörterbuch für Kinder: Erste Wörter [PDF] - Deutsch Lernen Kyros

Children's picture dictionary: First Words [PDF] - Learn German Kyros

Từ điển hình ảnh của trẻ em: Những từ đầu tiên [PDF] - Tìm hiểu tiếng Đức


Link tải sách tại đây:


Từ điển hình ảnh Tiếng Đức cho người mới bắt đầu
Từ điển hình ảnh Tiếng Đức cho người mới bắt đầu
Disqus Comments